Nam hoc natura aequum est neminem cum alterius detrimento fieri locupletiorem
Blog > Komentarze do wpisu

Ustalenie adresu

Sąd może zobowiązać Cię do wskazania adresu pozwanego pod którym pozwany aktualnie zamieszkuje i odbiera korespondencję. Komornik może odmówić wszczęcia egzekucji w przypadku gdy nie wskażesz we wniosku egzekucyjnym adresu na który powinno zostać wysłane zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego jak również dalsze zajęcia.

W jaki sposób zatem samodzielnie ustalić adres dłużnika?

Możesz złożyć wniosek zarówno samodzielnie jak również zobowiązać do tego Komornika, do Gminnego Wydziały Ewidencji Ludności właściwego dla ostatniego zameldowania dłużnika. Gmina powinna posiadać dane adresowe wcześniej już zameldowanego na terenie gminy dłużnika. W innym razie, możesz złożyć wniosek do MSWiA o udostępnienie danych ze zbioru PESEL.

Wzór wniosku zamieszczony jest na stronie ministerstwa pod adresem http://www.msw.gov.pl/portal/pl/381/32/PESEL.html

Należy pamiętać, że uzyskanie w.w danych uzależnione jest od wykazania interesu prawnego. Szczegółowe informacje zawarte są w pouczeniach zamieszczonych na w.w stronie internetowej. Wniosek podlega również opłacie, nieopłacony wniosek pozostanie zostawiony bez rozpoznania bądź zwrócony.

Czas realizacji poprawnie złożonego wniosku wynosi około jednego miesiąca.

Nierzadko jedynie w ten sposób uda się wierzycielowi/powodowi uzyskać niezbędne dane adresowe dłużnika/pozwanego.

sobota, 12 maja 2012, naleznosci
Służę pomocą pod adresem windykacjaiegzekucja@o2.pl lub windykacjaiegzekucja@gmail.com
Komentarze
cyfrowyja
2012/05/13 19:35:05
jak gmina zamieszkania niepewna, to chyba lepiej do MSWIA, prawda ?

Służę pomocą pod adresem:

stat4u